فرم و پرسشنامه ارزیابی مجموعه‌های نوآور و استارت‌آپ
ارزیابی مجموعه‌های نوآور
مشخصات شرکت/ تیم نوآفرین
تاریخ ثبت 1400/11/07 08:37:27
* عنوان شرکت/ واحد نوآفرین (استارت‌آپ):
* وضعیت ثبت دانش بنیان:
تعداد کارکنان حوزه نوآورانه (براساس مدرک تحصیلی): * دکتری: * کارشناسی ارشد: * کارشناسی:
* نهاد رشددهنده بالادست: (مرکز تحقیقات/شتابدهنده/مرکزرشد...) :
اسامی نهاد‌های شبکه همکاری
منتور
بازاریابی
کارگزار
مشاورین تخصصی
شرکت‌های تولیدی
مراکز تایید صلاحیت
سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
سایر
هدف از حضور در گردهمایی
محور فعالیت/حوزه اصلی توانمندی/محور توانمندی:
تجهیزات و قطعات
خدمات
مواد و محصولات شیمیایی
نرم افزار و پلتفرم