10:301399/6/27
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت
14:081399/4/2
فراخوان وزارت نفت برای شناسایی استارتاپ ها و دانش بنیان ها در حوزه های نوین
وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها برای مشارکت در بهبود عملکرد بخش‌ختلف...