چهارشنبه 26 شهریور 1399 فرم درخواست غرفه در نمایشگاه بین المللی پس از تکمیل این فرم  به منظور درخواست غرفه در نمایشگاه بین المللی نفت به صورت رایگان، آن را به آدرس fanavari@mop.ir‌ ارسال نمایید. از هر نوع پیشنهاد برنامه جانبی مجازی (به عنوان مثال pitch انلاین) استقبال می گردد.