شنبه 31 خرداد 1399 فراخوان شناسایی و ارزیابی صلاحیت مراکز نوآوری (شتابدهنده ها و کارگزاران تبادل فناوری) حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی برای اجرای طرح های مربوطه در سطح شرکت های تابعه وزارت نفت (جدید) برای مشاهده متن فراخوان کلیک کنید.