سه‌شنبه 26 آذر 1398 سوالات متداول 1- یک تیم می تواند چند محصول را معرفی نمایید؟
برای هر پروفایل شرکت / تیم نوآفرین امکان انعکاس چند پروفایل محصول لحاظ شده است.

2- آیا نیاز است ثبت شرکت صورت پذیرفته باشد، سپس اقدام به ثبت نام گردد؟
خیر. پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت از متقاضیان نوآفرین بدون ثبت شرکت نیز استقبال می نماید. 

3- بعد از ثبت نام شرکت ها و تیم های نوآفرین، چه فرایندی برنامه ریزی شده است؟
شرکت ها/ تیم هایی  که داوطلب جذب حمایت های آتی صنعت نفت هستند،‌مورد ارزیابی قرار می گیرند. لذا بازه ثبت نام برای این دسته از متقاضیان تا 26 آذر لحاظ شده است.
شرکت ها/ تیم هایی که صرفا متقاضی جلسات B2B هستند مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. لذا بازه ثبت نام برای این دسته از متقاضیان تا 20 بهمن لحاظ شده است.

4- جلسات B2B در گردهمایی به چه منظور است؟

بعد از ارائه نیازهای فناورانه توسط شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت، شرکت های عرضه کننده فناوری که توانمندی رفع نیازها را دارند در جلسات B2B (Bussiness to Bussiness) در حاشیه گردهمایی شرکت نموده و ضمن مذاکره با شرکت متقاضی، اقدام به عقد تفاهم نامه همکاری می نمایند. 

5-در سامانه ثبت نام، منظور از نهاد رشد دهنده بالادست چیست؟
چنانچه شرکت/تیم نوآفرین تحت حمایت نهاد مشخصی در مسیر بلوغ فناوری و توسعه کسب و کار قرار گرفته است، نام آن نهاد را درج نمایید (به عنوان مثال پارک فناوری دانشگاه تهران / شتابدهنده هم آوا...). این اطلاعات به بخش حاکمیتی پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت کمک می نماید، سیاست های مناسبی را در آینده اخذ نماید. نهادهای فعال در این حوزه را بهتر شناسایی نماید و متناظر با جامعه هدف طرح ریزی نماید.